Phương pháp học nhóm để có hiệu quả tốt

Phương pháp học nhóm để có hiệu quả tốt

Phương pháp học nhóm được áp dụng ở nhiều bậc học, mang lại nhiều hiệu quả tốt. Các thành viên có thể bổ trợ kiến thức cho nhau. Nhưng làm thế nào để học nhóm hiệu quả?

Những điều cần biết về thi khối D năm 2018

Những điều cần biết về thi khối D năm 2018

Các môn thi khối D đều nằm trong chương trình thi tốt nghiệp 2018. Khối D có nhiều ngành học khi ra trường có cơ hội xin được việc cao. Ngành nghề của khối D cũng rất đa dạng, hứa hẹn…

1 2 3 55