Đang xem

Giới thiệu về Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Giới thiệu về Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nếu nhắc đến ngôi trường chuyên đào tạo các phóng viên, biên tập viên, những người làm công tác tuyên giáo… chắc chắn phải nhắc tới Học viên Báo chí và Tuyên truyền. Nằm ở số 36 Xuân Thủy, quận…

1 2