Đang xem

Lưu ý lựa chọn trường khi du học 4

Lưu ý lựa chọn trường khi du học

Khi chúng ta càng có nhiều lựa chọn trong việc du học, chúng ta càng mất nhiều thời gian để nhắc các lựa chọn phù hợp cho mình. Đương nhiên ai cũng muốn học tập tại một trường đại học…

Du học Anh: Trở thành một Bristol VIP 5

Du học Anh: Trở thành một Bristol VIP

(Trường đại học quốc tế )-Trường đại học Bristol tại Anh. Là một đại học hàng đầu, trường thu hút sinh viên từ khắp thế giới, tạo ra một cộng đồng quốc tế phong phú và sôi nổi. Sinh viên được hưởng…

Hoa Kỳ tài trợ quỹ học bổng Việt Nam 8

Hoa Kỳ tài trợ quỹ học bổng Việt Nam

Năm học 2014 Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF).Theo đó, có 45 suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ toàn phần về các ngành khoa học

Kinh nghiệm đào tạo tiến sĩ từ Autralia 9

Kinh nghiệm đào tạo tiến sĩ từ Autralia

Ở Australia, qui trình đào tạo một tiến sĩ bắt đầu bằng một đề án. Các nghiên cứu sinh hội đủ điều kiện theo học tiến sĩ (như phải có bằng cử nhân hạng danh dự, hay có bằng thạc…

1 2