Đang xem

Giảm tuyển sinh không chính quy từ năm 2012 1

Giảm tuyển sinh không chính quy từ năm 2012

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga khẳng định, mùa tuyển sinh năm 2012 sẽ tiếp tục giảm chỉ tiêu không chính quy và trung cấp chuyên nghiệp trong các đại học, cao đẳng.