Đang xem

Hoa Kỳ tài trợ quỹ học bổng Việt Nam 2

Hoa Kỳ tài trợ quỹ học bổng Việt Nam

Năm học 2014 Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF).Theo đó, có 45 suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ toàn phần về các ngành khoa học

Kinh nghiệm học Thạc sĩ Luật tại Washington 3

Kinh nghiệm học Thạc sĩ Luật tại Washington

Về các kỹ năng, các trường luật tại Mỹ đều cố gắng phát triển các chương trình giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho quá trình hành nghề tương lai trong môi trường quốc tế. Đây là những cơ hội…