Chia sẻ của sinh viên nhận học bổng 150.000 USD

‘Thông thạo ngôn ngữ không chỉ giúp bạn tiếp thu kiến thức trên lớp dễ dàng mà còn có thể sớm hòa nhập vào môi trường sống mới’, chia sẻ của bạn Đặng Bùi Hoàn – sinh viên Việt Nam…

Kinh nghiệm học Thạc sĩ Luật tại Washington

Về các kỹ năng, các trường luật tại Mỹ đều cố gắng phát triển các chương trình giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho quá trình hành nghề tương lai trong môi trường quốc tế. Đây là những cơ hội…

1 53 54 55 56