Những điều cần biết về thi khối D năm 2018

Những điều cần biết về thi khối D năm 2018

Các môn thi khối D đều nằm trong chương trình thi tốt nghiệp 2018. Khối D có nhiều ngành học khi ra trường có cơ hội xin được việc cao. Ngành nghề của khối D cũng rất đa dạng, hứa hẹn…

Tiêu chuẩn phòng tin học đạt yêu cầu 2018

Tiêu chuẩn phòng tin học đạt yêu cầu 2018

Một phòng tin học đạt chuẩn 2018 cần có: Yêu cầu về số phòng, diện tích, chiếu sáng, bàn ghế… Tất cả đều nhằm mục đích giúp học sinh tiếp thu tốt mon học này.

1 2 3 4 56