Học lên tiến sĩ, đào tạo tiến sĩ

Trong xu thế hội nhập quốc tế, chúng ta đang rất cần nguồn nhân lực chất lương cao, nhất là nguồn nhân lực có trình độ tiến sĩ. Nhưng ngay việc đào tạo tiến sĩ hiện nay cũng còn nhiều bất cập về thực trạng đào tạo, cơ chế, chính sách...
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020. Trong đó, khoảng 10.000 người được đào tạo ở nước ngoài, số còn lại đào tạo trong nước.
Bộ GD-ĐT tập trung thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2 … đặc biệt là công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.
Tỉnh Quảng Ngãi vừa có chủ trương đào tạo 300 thạc sĩ và 20 tiến sĩ từ nay đến năm 2015. Chủ trương này nhằm tạo đội ngũ có chất lượng cao để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là tập trung bổ sung nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Dung Quất và các dự án lớn trong lĩnh vực lọc hóa dầu, đô thị công nghiệp, nhiệt điện...Chủ trương cũng hướng…
Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vừa cho biết, năm học 2014 do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Theo đó, có 45 suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ toàn phần về các ngành khoa học.
Năm học 2019-2020, nhu cầu giảng viên bậc đại học có trình độ thạc sĩ khoảng 58.000 người (70%), còn lại là tiến sĩ với kỳ vọng 29.000 người. Đây là những con số trong quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn từ 2011- 2020 vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.
Bộ trưởng Bộ GD- ĐT sẽ đình chỉ tuyển sinh các ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của những đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học trong 3 năm không tuyển sinh được học viên.Đó là một trong những nội dung Dự thảo lần 2 của Thông tư “Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho…