Liên thông

Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT các sinh viên muốn liên thông lên trình độ CĐ hoặc Đh chính quy sẽ phải dự các cuộc thi như học sinh phổ thông cấp 3.