Liên thông

Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT các sinh viên muốn liên thông lên trình độ CĐ hoặc Đh chính quy sẽ phải dự các cuộc thi như học sinh phổ thông cấp 3.
Với tình trạng sinh viên ra trường nhưng không kiếm được việc làm như hiện nay, Bộ GD-DT mới đây đã có quy định mới về chế độ đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH