Học lên thạc sĩ, đào tạo thạc sĩ

Giới thiệu về học bổng Fulbright ,Được thành lập từ năm 1946 bởi Quốc Hội Hoa Kỳ, mục đích của chương trình học bổng Fulbright hướng tới đạt được mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động giáo dục và trao đổi văn hoá. Chương trình học bổng Fulbright dành cho sinh viên Việt Nam là một chương trình học bổng có giá trị và đầy thách thức nhằm tuyển chọn cũng như tôn vinh những…
Năm học 2014 Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF).Theo đó, có 45 suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ toàn phần về các ngành khoa học
Về các kỹ năng, các trường luật tại Mỹ đều cố gắng phát triển các chương trình giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn cho quá trình hành nghề tương lai trong môi trường quốc tế. Đây là những cơ hội quý giá để sinh viên có cơ hội được trao đổi với các chuyên gia và tạo quan hệ cần thiết cho nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.