Các ĐH đào tạo Sau ĐH Kinh tế-Quản trị kinh doanh

Theo kết quả trang tìm trường ĐH của JASSO: https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/
(Kết quả trên do máy-tìm-kiếm chỉ có ý nghĩa tham khảo)

24
 - Đại Học Công-Lập có đào tạo sau đại học ngành Kinh Tế-Quản Trị Kinh Doanh 
UNIVERSITY NAMEPREFECTURE
Chiba University Chiba
Fukui Prefectural University Fukui
Hirosaki University Aomori
Hitotsubashi University Tokyo
Ibaraki University Ibaraki
Japan Advanced Institute of Science and Technology Ishikawa
Kobe University Hyogo
Kyoto University Kyoto
Nagoya University Aichi
Oita University Oita
Okayama University Okayama
Onomichi University Hiroshima
Osaka City University Osaka
Osaka University Osaka
Otaru University of Commerce Hokkaido
Shimonoseki City University Yamaguchi
Shinshu University Nagano
Shizuoka University Shizuoka
Takasaki City University of Economics Gunma
University of Shizuoka Shizuoka
University of Toyama Toyama
University of the Ryukyus Okinawa
Wakayama University Wakayama
Yamaguchi University Yamaguchi

 

Share this article

Xuân Trung

Xuân Trung

Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, chia sẻ thông tin mà tôi biết. 

Website: xuantrung.info