Cao đẳng

Mới đây thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Leeward là nơi học sinh các nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam tham dự học tập đông nhất. Trong quá trình học tập tại đây, nhà trường đảm bảo chuyển tiếp lên Đại học nằm trong hệ thống Đại học Hawaii và các trường Đại học liên kết khác.
Các sinh viên cho biết vẫn tiếp tục liên lạc với Trường Melior Việt Nam nhưng chưa nhận được hồi âm. Trong khi đó, những sinh viên này lại vừa nhận được email của Trường Melior International College (Singapore) - MIC. Trong thư, MIC khẳng định hoàn toàn không liên quan gì đến Melior Việt Nam.