Dự án Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2020 sẽ đào tạo 10.000 tiến sĩ

0

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010-2020. Trong đó, khoảng 10.000 người được đào tạo ở nước ngoài, số còn lại đào tạo trong nước.

Đề án tập trung đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học các ngành mũi nhọn, trọng điểm, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tăng số lượng công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” sẽ có khoảng 10.000 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới.

Cùng với đào tại tiến sĩ ở nước ngoài, Việt Nam sẽ đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở trong nước. Từ 2010 đến 2015 mỗi năm tuyển chọn 1.200-1.500 nghiên cứu sinh; từ năm 2016 bình quân mỗi năm tuyển chọn 1.500 nghiên cứu sinh. Căn cứ theo đề án này, Bộ yêu cầu các trường khẩn trương thống kê đội ngũ giảng viên, lập báo cáo kế hoạch đào tạo giảng viên của nhà trường theo các giai đoạn nói trên

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 14.000 tỷ đồng, trong đó đào tạo toàn phần ở nước ngoài chiếm khoảng 64%, đào tạo phối hợp chiếm khoảng 14%; đào tạo trong nước chiếm khoảng 20%; đào tạo ngoại ngữ và các kỹ năng khác ở trong nước chiếm khoảng 2%.

Giảng viên các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc,, nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu, sinh viên mới tốt nghiệp hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên, những người có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc ở ngoài nhà trường (dưới 45 tuổi) có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên sau khi được đào tạo… được tham gia đề án.

Đề án tập trung đào tạo các ngành mũi nhọn, trọng điểm như: các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong số hơn 61.000 giảng viên ĐH, CĐ, hiện mới có 6.200 tiến sĩ (10%), gần 23.000 thạc sĩ (37%), và gần 2.300 PGS, GS (gần 4%). Số giảng viên có trình độ ĐH, CĐ hiện vẫn chiếm tới hơn 31.000 (xấp xỉ 50%). Thứ trưởng GD&ĐT Trần Quang Quý cho hay, đến năm 2015 cần chấm dứt tình trạng cử nhân dạy đại học

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng