Đang xem

Đào tạo tiến sĩ theo chuẩn quốc tế

Trong xu thế hội nhập quốc tế, chúng ta đang rất cần nguồn nhân lực chất lương cao, nhất là nguồn nhân lực có trình độ tiến sĩ. Nhưng ngay việc đào tạo tiến sĩ hiện nay cũng còn nhiều…

Đào tạo 320 thạc sĩ, tiến sĩ

Tỉnh Quảng Ngãi vừa có chủ trương đào tạo 300 thạc sĩ và 20 tiến sĩ từ nay đến năm 2015. Chủ trương này nhằm tạo đội ngũ có chất lượng cao để phục vụ việc phát triển kinh tế…

Học bổng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2014

Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vừa cho biết, năm học 2014 do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Theo đó, có 45 suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ toàn phần về các…