Mỗi năm tuyển sinh đào tạo thạc sĩ 2 lần

0

Quy định nói trên được Bộ GD-ĐT đưa ra trong dự thảo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ lấy ý kiến rộng rãi hôm nay (10/11).

Việc rút ngắn (tối thiểu 1 năm) hoặc kéo dài thời gian đào tạo thạc sĩ (không quá 2 năm học) Bộ dự kiến: Với các ngành đào tạo trình độ ĐH có thời gian đào tạo từ năm năm trở lên thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu là một năm học.

Còn với các ngành đào tạo trình độ ĐH có thời gian đào tạo từ bốn năm rưỡi trở xuống thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là một năm rưỡi đến hai năm học.

Theo dự thảo Quy chế, mỗi năm sẽ tổ chức từ 1 đến 2 lần thi tuyển sinh. Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào yêu cầu và tình hình cụ thể của cơ sở đào tạo để xác định số lần tuyển sinh và thời điểm tuyển sinh của năm tới để đăng ký với Bộ vào tháng 8 hàng năm.

Môn thi tuyển gồm: môn ngoại ngữ, môn cơ bản, môn cơ sở của chuyên ngành đào tạo. Thời gian làm bài thi môn cơ bản và môn cơ sở theo hình thức tự luận là 180 phút, theo hình thức trắc nghiệm là 90 phút.

Về chính sách ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản vào kết quả thi. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng…

Hiện cả nước có trên 70 cơ sở đào tạo thạc sĩ. Trong đó có 4 cơ sở tuyển sinh 2 lần gồm ĐHQG Hà Nội, ĐH Huế, ĐH Sư phạm TP.HCM và ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng