Dự thảo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

0

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ xin ý kiến rộng rãi. Dự thảo đưa ra điều kiện với các học viên, các ứng viên.

Học viên cần đạt các điều kiện như: Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần trong chương trình đào tạo; Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

Để được dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, ứng viên cần tốt nghiệp ĐH đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, thâm niên công tác chuyên môn… Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cho cơ sở đào tạo chậm nhất là 30 ngày trước ngày thi môn đầu tiên.

Thí sinh trúng tuyển phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 ở các môn thi cơ bản, cơ sở. Môn ngoại ngữ đạt yêu cầu theo quy định của thủ trưởng cơ sở đào tạo. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm các môn thi như nhau thì sẽ xét đến mức điểm cao hơn của môn cơ sở, sau đó đến môn cơ bản và cuối cùng là môn ngoại ngữ để xác định người trúng tuyển.

Từ năm 2012, các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng hình thức đào tạo như quy định tại thông tư này. Trước ngày 30/12/2010, thủ trưởng cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ quy định tại thông tư này.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng