Thông tư mới nhất về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề

0
Chỉnh sửa gần nhất

Mới đây thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác, đầu tư vào đào tạo nghề trong 44 nhóm nghề.

Thông tư mới nhất về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề

Cụ thể, các nhóm nghề đào tạo được phép hợp tác, đầu tư gồm: nhóm nghề Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (gồm nội dung chủ yếu là tài chính doanh nghiệp); nhóm nghề Quản trị – Quản lý (gồm Quản lý đất đai, quản lý giao thông đô thị, quản lý khu đô thị); Nhóm nghề Công nghệ thông tin (gồm Tin học văn phòng, Tin học viễn thông ứng dụng, Xử lý dữ liệu, Lập trình máy tính, Quản trị cơ sở dữ liệu, Quản trị mạng máy tính, Thương mại điện tử, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang Web…); Nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (gồm Điện dân dụng, Điện công nghiệp, Điện tử dân dụng, Điện tử công nghiệp, Hệ thống điện, Vận hành nhà máy thủy điện…)…

6 môn học chung bắt buộc

Thông tư cũng nêu rõ, công dân Việt Nam theo học tại các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các cơ sở dạy nghề liên kết đào tạo chương trình trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề của nước ngoài phải học 6 môn học chung gồm: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh, Tin học và Tiếng Anh (nếu chương trình đào tạo không sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh trong giảng dạy) theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở dạy nghề liên kết đào tạo chương trình trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề của nước ngoài phải tổ chức dạy và đánh giá kết quả học tập các môn học chung nêu trên đối với công dân Việt Nam theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hành tối thiểu 60%

Về liên kết đào tạo, Thông tư nêu rõ, Chương trình dạy nghề thực hiện liên kết đào tạo là chương trình đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng hoặc là chương trình của cơ sở dạy nghề đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận về chất lượng.

Chương trình phải thể hiện: tên nghề đào tạo, cấp trình độ đào tạo hoặc tính tương đương với trình độ đào tạo nghề trong hệ thống dạy nghề của Việt Nam; mục tiêu đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian đào tạo; danh mục các môn học; Chương trình đào tạo chi tiết các môn học…

Chương trình dạy nghề phải phân định rõ thời gian học lý thuyết, thời gian học thực hành; trong đó thời gian học thực hành tối thiểu bằng 60% tổng thời gian thực học.

Việc kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo nghề, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề của Việt Nam; hoặc theo quy định của pháp luật nước ngoài nếu cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề của nước ngoài; hoặc theo quy định pháp luật riêng của từng bên nếu hai bên cùng cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề.

Kiểm định chất lượng dạy nghề

Trong quá trình hoạt động, cơ sở dạy nghề thực hiện liên kết đào tạo với cơ sở dạy nghề nước ngoài và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tự chịu trách nhiệm về chất lượng dạy nghề, định kỳ triển khai hoạt động tự đánh giá, đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn Việt nam hoặc của nước ngoài.

Đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện đăng ký kiểm định chất lượng dạy nghề chậm nhất là sau 03 năm kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề và chậm nhất là sau 02 năm đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức của nước ngoài có thẩm quyền kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công nhận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2013.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng