Tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng đối với học sinh THPT

0

Bước vào bậc THPT, các em học sinh sẽ được làm quen với một môn học mới, đó là môn Giáo dục quốc phòng. Học trò vẫn thường gọi học bộ môn này là “tập quân sự” và khá thích thú với môn học ngoài trời là chủ yếu này. Nhưng ít học sinh hiểu được ý nghĩa thực sự của môn học này.

Thực tế, tại các nhà trường, gần như không có biên chế giáo viên dành riêng cho bộ môn này mà hầu hết đều kiêm nhiệm hoặc thuê cán bộ chuyên ngành về trường để dạy học sinh khi đến kỳ học. Vì vậy, bộ môn này ít được coi trọng trong các trường THPT hiện nay.

Giáo dục quốc phòng là gì?

Giáo dục quốc phòng – an ninh là nội dung học tập mang tính đặc thù được áp dụng tại các trường học từ bậc THPT đến đại học. Môn học nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Môn học có vai trò quan trọng, góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là môn học nằm trong chương trình dạy học của các trường THPT và là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân.

Giáo dục quốc phòng là một nội dung của nền giáo dục quốc gia, là bộ phận cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Bộ môn này là môn học chính khoá trong các trường, lớp đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các trường chính trị, hành chính và đoàn thể.

Giáo dục quốc phòng là môn học chính khóa của bậc THPT

Giáo dục quốc phòng là môn học chính khóa của bậc THPT

Tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng cho học sinh THPT

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá bằng chiến lược diễn biến hoà bình, nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, hủy hoại vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Để góp phần bảo vệ vững chắc nước Việt Nam XHCN, đất nước cần xây dựng một thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong đó học sinh, sinh viên ở các trường THPT, đại học, cao đẳng. Đây là thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, có sức khỏe, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, chủ nhân tương lai của đất nước.

Giáo dục quốc phòng trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh

Giáo dục quốc phòng trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh

Vì vậy, thế hệ trẻ cần được học, tiếp thu những kiến thức và hiểu biết cơ bản về giáo dục quốc phòng để rèn luyện kỹ năng đề phòng sự chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời hiểu thêm những kiến thức về quốc phòng – an ninh. Từ đó, hình thành tư tưởng yếu nước, cống hiến vì Tổ quốc và nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ nền hòa bình nước nhà.

Giáo dục quốc phòng với mục đích nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, sức khoẻ và kiến thức quốc phòng, kỹ năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Mục đích của giáo dục quốc phòng ở bậc THPT

Môn học nhằm mục tiêu rèn luyện học sinh có tác phong nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Mặc dù có vai trò, vị trí quan trọng như vậy nhưng do nhiều nguyên nhân chất lượng dạy và học môn giáo dục quốc phòng trong nhà trường THPT thời gian qua còn bị xem nhẹ.

Hiện nay, nhiều trường học đã bắt đầu chú ý đến việc coi trọng bộ môn giáo dục quốc phòng cho học sinh. Thường thì môn học này được tổ chức học tập trung toàn trường vào đầu năm học hoặc cuối kỳ I trong năm. Hầu hết các nhà trường không có giáo viên chuyên giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng nên thường mời cán bộ, sỹ quan các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn gần trường về giảng dạy cả phần lý thuyết và thực hành.

Phần thực hành ngoài trời được học sinh đón nhận hào hứng

Phần thực hành ngoài trời được học sinh đón nhận hào hứng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục quốc phòng đối với học sinh THPT, các nhà trường đã coi trọng công tác giáo dục bộ môn này. Đầu tư về mặt thời gian và cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, thực hành của học sinh. Giáo dục quốc phòng – an ninh qua góp phần thiết thực trong việc giáo dục cho học sinh nhà trường tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, rèn luyện và hoàn thiện bản thân.

Thông qua bộ môn này, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về quan điểm đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như công tác quốc phòng – an ninh trong giai đoạn hiện nay. Nhưng giờ học thực hành trên thao trường luôn thu hút các em học sinh bởi được hoạt động ngoài trời.

Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng khi giáo dục các em những kiến thức hữu ích về đội ngũ đội hình, các chiến thuật cũng như một số loại vũ khí, khí tài. Qua đó các em có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí thông thường và biết cách phòng tránh khi kẻ thù sử dụng vũ khí tấn công.

Giáo dục quốc phòng còn rèn luyện cho cho các em học sinh những kỷ luật trong môi trường quân đội, hướng cho các em làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương. Đồng thời, rèn luyện cho học sinh tác phong nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật

Có thể khẳng định rằng, giáo dục quốc phòng là môn học có vai trò và ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục và nâng cao ý thức, phẩm chất đạo đức của mỗi học sinh trong học tập, rèn luyện góp phần xây dựng và sẵn sàng tham gia vào bảo vệ tổ quốc. Trong khi đất nước ta đang hội nhập và phát triển, thì việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng – an ninh là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ hết. Nhất là đối với học sinh THPT, thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.

Bài viết được daihocvietnam.edu.vn tổng hợp và chia sẻ

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng