Browsing: Blog

Cách đăng ký trực tuyến đại học

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học hiện nay được tiến hành hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hãy cùng theo dõi cách đăng ký trực…