Chương trình đào tạo của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

0

Chương trinh đào tạo của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn gồm có khối đào tạo đại học và đào tạo sau đại học dành cho cả sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài.

Các chương trình đào tạo của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHKHXH&NV) không chỉ giới hạn ở cấp bậc cũng như chuyên ngành. Nếu bạn định tìm ngành hoặc phù hợp với mình có thể tham khảo về các chương trình đào tạo này.

Trường ĐHKHXH&NV có hơn 26.000 sinh viên và học viên sau đại học thuộc các loại hình đào tạo khác nhau. Trong đó có hơn 11.000 sinh viên chính quy (với hơn 200 sinh viên nước ngoài), hơn 1.700 nghiên cứu sinh, học viên cao học.

Hàng năm, trường còn thu hút hàng nghìn lượt học viên người nước ngoài đến theo học tiếng Việt và văn hoá, lịch sử Việt Nam theo hình thức chính quy bậc đại học (ngành Việt Nam học, Quan hệ quốc tế, Ngữ văn Anh…) và sau đại học (ngành Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Ngôn ngữ học, Lịch sử,…).

Xem thêm về Các ngành học nổi bật tại Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội để lựa chọn ngành học bạn sẽ theo học.

Đào tạo đại học

Với 53 chương trình giáo dục thuộc 28 ngành đào tạo bậc đại học, 33 chương trình sau đại học và trên 10 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Trường đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu đa dạng của người học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phía Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Các chương trình đào tạo của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn

Danh sách 27 ngành và 54 chương trình đào tạo giáo dục của cấp đại học tại ĐHKHXH&NV bạn có thể xem tại đây.

Đào tạo Sau Đại học

13 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm:

 1. Ngôn ngữ học
 2. Ngôn ngữ học so sánh và đối chiếu
 3. Văn học Việt Nam
 4. Lý luận văn học
 5. Lịch sử Việt Nam
 6. Lịch sử thế giới
 7. Dân tộc học
 8. Khảo cổ học
 9. Triết học
 10. Văn hoá học
 11. Ngôn ngữ Nga
 12. Quản lý tài nguyên và môi trường
 13. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

29 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm:

 1. Văn học Việt Nam
 2. Văn học nước ngoài
 3. Quan hệ quốc tế
 4. Lịch sử Việt Nam
 5. Lịch sử thế giới
 6. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 7. Quản lý giáo dục
 8. Ngôn ngữ Nga
 9. Chính sách công
 10. Quản lý tài nguyên và môi trường
 11. Khoa học thông tin thư viện
 12. Chủ nghĩa xã hội khoa học
 13. Lý luận và phương pháp dạy tiếng Anh
 14. Văn hoá học
 15. Dân tộc học
 16. Nhân học
 17. Ngôn ngữ học
 18. Triết học
 19. Khảo cổ học
 20. Xã hội học
 21. châu Á học
 22. Việt Nam học
 23. Địa lý học
 24. Đô thị học
 25. Lưu trữ học
 26. Hán Nôm
 27. Lý luận văn học
 28. Công tác xã hội
 29. Ngôn ngữ Pháp

Trong quá trình phát triển giai đoạn sau giải phóng, Trường nhận được sự đóng góp to lớn của nhiều nhà giáo uy tín, tâm huyết với sự nghiệp phát triển giáo dục như:

 • GS.Hoàng Như Mai
 • GS.Nguyễn Đức Dân
 • PGS.TS Trần Thanh Đạm
 • PGS.TS Bùi Khánh Thế
 • GS. Lê Đình Kỵ
 • PGS. Chu Xuân Diên
 • PGS.TS Đỗ Văn Nhung
 • GS.Lương Duy Thứ
 • GS. Ngô Văn Lệ
 • GS. Trần Ngọc Thêm
 • GS. Huỳnh Như Phương,…

Trường được xem là nơi đào tạo nguồn nhân lực uy tín nhằm phục vụ trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, nhất là các lĩnh vực chính trị xã hội.

Đánh giá bài viết
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng