Quy chế mới của bộ giáo dục: Nghiêm cấm sinh viên uống rượu bia khi đến trường

0
Chỉnh sửa gần nhất

Quy chế này áp dụng đối với các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Học viện, trường Đại học (bao gồm cả các trường Đại học, khoa thành viên của Đại học Quốc gia, đại học vùng) trong hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, trong quy chế này cũng nêu rõ những nhiệm vụ và quyền hạn sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác sinh viên, hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên.

Theo đó, tại điều 6 của quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành ngày 5/4 nêu rõ các hành vi sinh viên không được làm:

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm đến thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác;

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học.

Quy chế mới của bộ giáo dục: Nghiêm cấm sinh viên uống rượu bia khi đến trường

4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật ; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội.

5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong cơ sở giáo dục ĐH và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa cơ sở giáo dục đại học khi chưa được Thủ trưởng cơ sở đại học cho phép.

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên internet.

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Xem thêm: 10 thông tin quan trọng từ BGD về quy chế tuyển sinh ĐH năm 2016

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng