Bộ giáo dục chính thức áp dụng mức thu học phí mới 2015 – 2016

0

Trong năm 2015 – 2016 mức học phí đã được điều chỉnh lại và tăng đều ở tất cả các bậc học từ mầm non cho đến đại học. Mức học phí mới sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2015 và đã được triển khai đều đặn trong những tháng đầu năm 2016.

Cấp học mầm non, phổ thông

Khung học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015-2016 được quy định từ 60.000 đồng – 300.000 đồng/tháng.

– Đối với khu vực thành thị; từ 30.000 đồng – 120.000 đồng/tháng.

– Đối với khu vực nông thôn, từ 8.000 đồng – 60.000 đồng/tháng đối với khu vực miền núi.

Bộ giáo dục chính thức áp dụng mức thu học phí mới 2015 – 2016

Giáo dục cao đẳng, đại học

Đối với giáo dục cao đẳng, đại học, giáo dục nghề nghiệp, mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư cụ thể như sau:

– Với ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản, học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018 là 1,75 triệu đồng/tháng; từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020 là 1,85 triệu đồng/tháng; năm học 2020-2021 là 2,05 triệu đồng/tháng.

– Khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch, học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018 là 2,05 triệu đồng/tháng; từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020 là 2,2 triệu đồng/tháng; năm học 2020-2021 là 2,4 triệu đồng/tháng.

Xem thêm: Đúng, sai với quy định Phạt nặng sinh viên đóng học phí chậm

Chính sách hỗ trợ khi học phí

Học phí được nhận định là tăng theo chỉ số giá tiêu dùng, do đó mà các trường phải tự điều chỉnh để cải thiện cơ sở vật chất cũng như các mục đích khác và các đối tượng là học sinh – sinh viên, nhà trường vẫn được hưởng các chính sách ưu đãi như sau:

– Đối với học sinh nghèo, học sinh diện chính sách, vẫn được hưởng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập như trước đây.

Bộ giáo dục chính thức áp dụng mức thu học phí mới 2015 – 2016

– Đối với các cơ sở giáo dục đại học tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị tự chủ): Học phí được xây dựng theo lộ trình tính đủ chi phí đào tạo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể: Đến năm 2016, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp; Đến năm 2018, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý; Đến năm 2020, tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

– Đối các cơ sở giáo dục đại học chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị chưa tự chủ), mức thu học phí tăng dần hàng năm khoảng 10%, do vậy khả năng bù đắp chi phí đào tạo còn thấp, tính trung bình đến năm học 2019-2020 mức học phí mới đáp ứng được một phần chi phí đào tạo, phần còn lại do NSNN cấp phát.

Trong điều kiện hiện nay kinh tế khó khăn, việc làm và thu nhập của người dân còn thấp nên không thể tăng đại trà học phí mà việc xây dựng học phí lần này chưa tính đến tăng đồng loạt để bù đắp chi phí.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết Dự thảo về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí mới của Bộ giáo dục để nắm được mình có trong diện được miễn, giảm học phí hay không.

Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó học phí chỉ là một yếu tố. Ngoài ra đối với các trường công lập, học phí chỉ là một nguồn thu của cơ sở giáo dục, trên thực tế những năm trước đây và cho đến hiện nay, về cơ bản nhà nước vẫn đảm bảo hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục để đảm bảo hoạt động giáo dục, giảng dạy của các cơ sở giáo dục được diễn ra bình thường, đảm bảo chất lượng.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng