9 điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm 2015

0

Kỳ thi chung quốc gia 2015 sẽ có rất nhiều điểm mới mẻ so với các năm trước. Và dưới đây là 9 điểm quan trọng các thí sinh cần lưu ý:

1.  Thời gian thi

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 dự kiến được tổ chức vào ngày 1,2,3,4 tháng 7 mà không phải là 9, 10, 11, 12 tháng 6 như quy định trước đó. Điều này đảm bảo cho học sinh có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi.

2.  Đề thi

–  Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12;

– Đảm bảo phân loại được trình độ của thí sinh, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản (để tốt nghiệp THPT) và yêu cầu nâng cao (để tuyển sinh ĐH, CĐ);

– Điểm của bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm đều được quy về thang điểm 20;

3.  Cụm thi

– Việc bố trí cụm thi phải đảm bảo ít nhất có 1 cụm thi giữa hai tỉnh.

– Cụm thi sẽ được bố trí tại các trường đại học.

– Riêng đối với những tỉnh có khó khăn, nếu UBND tỉnh đề nghị, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét thành lập cụm thi tại tỉnh cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

4.  Môn thi

– Kì thi THPT quốc gia 8 môn thi: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ.

– Trong đó, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ) và 1 môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi.

– Chỉ miễn thi Ngoại ngữ cho những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển tốt nghiệp và có bằng B1 (theo tiêu chuẩn châu Âu). Để xét tuyển vào đại học, thí sinh bắt buộc phải dự thi Ngoại ngữ.

5.  Mỗi thí sinh được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi

–  Thí sinh dùng các giấy chứng nhận kết quả thi này để đăng kí xét tuyển tối đa 4 đợt; mỗi đợt xét tuyển thí sinh chỉ được phép sử dụng một giấy với mã vạch tương ứng.

– Các trường ĐH có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt xét tuyển kéo dài 20 ngày; điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước; thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31-10 hàng năm đối với trường ĐH và 15-11 hàng năm đối với trường CĐ.

6.  Thông tin xét tuyển được công khai

Các trường công bố công khai các thông tin liên quan đến từng đợt xét tuyển (Thông tin này bao gồm chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi ngành, nhóm ngành; thời gian ĐKXT và ngưỡng điểm ĐKXT), danh sách thí sinh trúng tuyển và đăng kí nhập học của mỗi đợt xét tuyển; cập nhật 3 ngày một lần thông tin ĐKXT của thí sinh trên trang thông tin điện tử của trường trên trang thông tin điện tử của trường.

Ở mỗi đợt xét tuyển, thí sinh dùng giấy chứng nhận kết quả thi có mã vạch nhận dạng tương ứng với đợt xét tuyển được đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi cấp để đăng kí xét tuyển vào tối đa 4 ngành của một trường.

7.  Thí sinh được xét tuyển nhiều ngành, nhiều trường

Trong thời gian quy định của mỗi đợt xét tuyển, được quyền thay đổi ngành học đã đăngkí hoặc rút hồ sơ ĐKXT để nộp vào trường khác (Thí sinh đã trúng tuyển vào trường ở một đợt xét tuyển sẽ không được tham gia xét tuyển ở các đợt xét tuyển tiếp theo). Lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ do Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định.

8.  Điểm xét tốt nghiệp

Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) được tính theo công thức sau:

ĐXTN = [Tổng điểm 4 bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)]/8 + Điểm trung bình lớp 12.
Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy vi tính tự động thực hiện.

9.  Bảo lưu kết quả thi

Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm của các môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên đối với bài thi chấm theo thang 10 điểm hoặc 10,0 điểm trở lên đối với bài thi chấm theo thang điểm 20 cho kỳ thi tổ chức trong năm tiếp ngay sau đó. Điểm bảo lưu được quy về thang điểm 20 để xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng