Bộ: Đảm Bảo Đầu Ra Cho Giáo Viên Tiểu Học

0

Theo đó, những địa phương có nhu cầu sử dụng giáo viên tiểu học trình độ TCCN trong hai năm tới có thể được phép mở ngành sư phạm tiểu học trình độ TCCN và đào tạo ngành này. Tuy nhiên, các sở giáo dục phải báo cáo chủ tịch UBND tỉnh, thành phố để có văn bản chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cam kết sẽ đảm bảo việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

Được biết, vào tháng 7.2013, Bộ cũng đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục tạm dừng xem xét hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới thuộc khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên ở trình độ đại học, cao đẳng.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng