Tác giả Quang Huy

Kinh nghiệm du lịch Cù Lao Chàm từ Đà Nẵng

Kinh nghiệm du lịch Cù Lao Chàm từ Đà Nẵng

Những năm qua, dường như cứ đến Đà Nẵng là người ta sẽ ghé thăm Cù Lao Chàm. Một phần là bởi tới đây bạn sẽ được thưởng thức nguồn hải sản tươi sống và còn được lặn ngắm san…

Phương pháp học nhóm để có hiệu quả tốt

Phương pháp học nhóm để có hiệu quả tốt

Phương pháp học nhóm được áp dụng ở nhiều bậc học, mang lại nhiều hiệu quả tốt. Các thành viên có thể bổ trợ kiến thức cho nhau. Nhưng làm thế nào để học nhóm hiệu quả?

1 2 3 5